کاردانشجویی جهت باشگاه ورزشی

يك شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱
۸۰۹ بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه راه اندازی مجدد باشگاه ورزشی ،کمیته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری نیازمند کار دانشجویی جهت متصدی امور باشگاه ورزشی مزبور می باشد.
ساعت کاری دانشجو خانم: روزهای زوج از ساعت 10 الی 14
ساعت کاری دانشجو آقا: روزهای فرد از ساعت 10 الی 14

دانشجویان متقاضی جهت انجام هماهنگی می توانند به مدیریت دانشجویی فرهنگی واقع در طبقه سوم مراجعه و یا با شماره 09157001725 (آقای گلستانی) تماس حاصل نمایند.

(۰) دیدگاه