اهداء کتاب توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱
۶۲۲ بازدید
اهداء کتاب توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

تعداد 34 جلد کتاب در 9 عنوان توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد به کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری هدیه گردید.
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی از جناب آقای سبحانی، مدیر فرهنگی این موسسه که زحمات این امر را کشیدند به عمل می آید.

(۰) دیدگاه