بازدید از موزه قرآنی آستان قدس رضوی

شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱
۵۶۴ بازدید
بازدید از موزه قرآنی آستان قدس رضوی

کاروان دانشجویان قرآنی

بازدید از موزه قرآنی آستان قدس رضوی همراه با صبحانه حرم مطهر رضوی


مهلت ثبت نام: چهارشنبه مورخ 2 آذر ماه 1401
جهت ثبت نام به دفتر امور فرهنگی واقع در طبقه سوم مراجعه نمایید.

(۰) دیدگاه