دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم مهر 1401

شنبه ۱۰ دي ۱۴۰۱
۱۰۸۲ بازدید

دریافت کارت شرکت در امتحانات پایان ترم

دانشجوی گرامی
کارت امتحان برای همه دانشجویان در صورت نداشتن بدهی فعال گردید.
با توجه به شروع امتحانات از تاریخ 20  دی ماه از دانشجویان گرامی درخواست می شود نسبت به مشاهده و  دریافت کارت امتحان در پرتال دانشجویی بخش امورآموزشی >> کارت امتحان    اقدام و طبق تاریخ های ثبت شده در امتحانات شرکت نمایند.
برای شرکت در جلسه امتحانات کارت دانشجویی و کارت امتحان  دارای امضا و مهر واحد مالی الزامی می باشد.
(برای امضا و مهر به واحد مالی مراجعه نمایید)
دروس حذف غیبت 3/16 در کارت امتحان با عنوان غیبت کلاسی نمایش داده می شود.
همه دروس دارای تاریخ امتحان بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

(۰) دیدگاه