اطلاعیه تغییر زمان امتحانات پایان نیمسال اول 1401 به دلیل برودت هوا

سه شنبه ۲۰ دي ۱۴۰۱
۱۵۳۸ بازدید
اطلاعیه تغییر زمان امتحانات پایان نیمسال اول 1401 به دلیل برودت هوا

به اطلاع دانشجویان و استادان محترم می رساند به دلیل برودت هوا و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی کلیه امتحانات پایان نیم سال تحصیلی در هفته جاری لغو گردیده و با یک هفته تعویق از  1 بهمن ماه 1401 برگزار خواهد شد.

تغییر زمان برگزاری امتحانات به ترتیب ذیل انجام شده است:

 امتحانات روز 21 دی ماه  به تاریخ 6 بهمن
 امتحانات روز 22 دی ماه  به تاریخ 8 بهمن
 امتحانات روز 24 دی ماه  به تاریخ 9 بهمن
 امتحانات روز 25 دی ماه  به تاریخ 10 بهمن
 امتحانات روز 26 دی ماه  به تاریخ 11 بهمن
 امتحانات روز 27 دی ماه  به تاریخ 12 بهمن
 امتحانات روز 28 دی ماه  به تاریخ 13 بهمن
 امتحانات روز 29 دی ماه  به تاریخ 16 بهمن

زمان برگزاری امتحانات در پرتال دانشجویی اصلاح و در کارت امتحان قابل مشاهده می باشد.

(۰) دیدگاه