چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
۱۷۴۴ بازدید

گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور

گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه 9 کشور در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
به گزارش روابط عمومی موسسه نشست روسا و اعضای شورای هماهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه نه کشور در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید .
در این اجلاس پس از استماع گزارش عملکرد شورای هماهنگی و همچنین  عملکرد کمیته های پنجگانه آموزشی, پژوهش و فناوری, فرهنگی, دانشجویی, پشتیبانی و المپیاد های علمی روسای محترم دانشگاهها در نشستی چند جانبه به تبیین مسایل و مشکلات فرا رو, چشم انداز آتی و تبادل اطلاعات و تجربیات به منظور هم افزایی بیشتر پرداختند.

گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور
گزارش تصویری اجلاس روسای دانشگاه ها و اعضای شورای هماهنگی منطقه 9 کشور