اجرای نمایش The Weaker کاری از گروه ادبیات نمایشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

يك شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
۵۰۷ بازدید

اجرای نمایش The Weaker  کاری از گروه ادبیات نمایشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

از 20 آبان تا 3 آذر ماه
نمایشی به زبان انگلیسی

کاری از گروه ادبیات نمایشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

نویسنده و کارگردان: فرخنده فاضل بخششی

دانشجویان و اساتید مؤسسه برای دریافت کد تخفیف به واحد روابط عمومی واقع در کتابخانه مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه