يك شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
۱۰۴۴ بازدید

مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی

مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی

بنا به گزارش واحد روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی، با حضور ریاست محترم موسسه جناب‌ دکترتاجری و اعضای گرامی کمیته پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در روز سه‌شنبه 23 آبان 1402 برگزار گردید.

در این نشست ضمن ارائه طرح جدید مرکز‌نوآوری و کارآفرینی، که توسط دانشجویان و اساتید فعال گروه‌های کامپیوتر، ارتباط تصویر، معماری و مدیریت‌ بازرگانی حاصل شده بود تا گامی در راستای تبدیل علم به محصول و محصول به ثروت با دستان توانمند اساتید و دانشجویان سپری شود.

مرکز نوآوری و کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری آماده حمایت و ارائه تسهیلات به ایده‌های ویژه دانشجویان گرانقدر بوده تا همیار و تسهیل کننده مسیر پر فراز و نشیب ایده تا خلق باشد.

مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی
مراسم معارفه پروژه‌های استارتاپی مرکز نوآوری و کارآفرینی