مرکز نوآوری و خلاقیت

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۸ بازدید

از جمله ویژگی های ایجاد این مرکز جذب نیروهای متخصص جوان و مستعد در زمینه های مختلف علمی و فناوری می باشد که باعث به وجود آمدن ایده های نو و بلندمرتبه، با به اشتراک گذاشتن توانایی های فردی و گروهی می گردد که در نتیجه آن، ارتقای اقتصادی دانش بنیان حاصل می شود.
از جمله مهمترین اهداف و ضرورت ایجاد این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان، دانشجویان، دانشجویان فارغ التحصیل در زمینه های فناوری

- کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت دانشجویان و ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فن آوری
- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فن آوری قابل عرضه به بازار استان، ایران و بین المللی و کمک به رونق اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری

(۰) دیدگاه