دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲۲۲ بازدید

افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی

 دانشجویان گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی توانستند 12 جایزه از مجموع 15 جایزه را به خود اختصاص دهند .

 نمایش برگزیده جشنواره از نگاه تماشاگران:
نمایش اودیسه سیانور به کارگردانی جلال جلالی
 مقام اول بازیگری: علی شهری برای نمایش اودیسه سیانور
 مقام اول نمایش نامه نویسی: خانم حورا حق شنو برای نمایش اودیسه سیانور(ایشان جزو مدرسین موسسه اقبال هستند)
 مقام اول آهنگسازی: امیر کسرا باروت کوب برای نمایش عطش
 مقام اول طراحی پوستر: حنانه ناروئی برای نمایش عطش
 مقام دوم کارگردانی: جلال جلالی برای نمایش اودیسه سیانور
 مقام دوم نمایش نامه نویسی: امیرحسین غفرانی برای نمایش افیلیا عروس مردگان
 مقام سوم نمایش کارگردانی: محمد حسین تقویان برای نمایش صندلی
 مقام سوم نمایش کارگردانی: امیرحسین غفرانی برای نمایش افیلیا عروس مردگان
 مقام سوم نمایش نامه نویسی: محمد حسین تقویان برای نمایش صندلی
 مقام سوم بازیگری: صدرا سبزه کار برای نمایش صندلی
 مقام سوم نمایش نامه نویسی: ستاره فرسا برای نمایش یک چمدان پر از ماهی

افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی
افتخار آفرینی دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه دانشگاه فردوسی