هیات امنا

۹۱۱ بازدید
هیات امنا

اسامی اعضای حقوقی و حقیقی هیات امنا :

1-      دکتر غلامرضا محتشمی برزادران عضو محترم هیأت امنا (نماینده محترم وزیر)

2-      مهندس واحدی عضو محترم هیأت امنا ( نماینده محترم استاندار )

3-      حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن هاشمی گنابادی عضو محترم هیأت امنا

4-      دکتر امین رضا کمالیان عضو و رئیس محترم هیأت امنا

5-      پرفسور سید حسین نوعی دبیر هیأت امنا و رئیس محترم مؤسسه

6-      دکتر محمد حسن نشاطی عضومحترم  هیأت امنا

7-      مهندس محمد فاضل نسب عضو محترم هیأت امنا

8-      دکتر محمد رضا اکبر زاده توتونچی عضو محترم هیأت امنا

9-      دکتر علی کیانی فر  عضو محترم هیأت امنا

10-   دکتر محسن کاهانی عضو محترم هیأت امنا

(۰) دیدگاه