هیات موسس

۲۹۵۹ بازدید
هیات موسس

1.  پرفسور سید حسین نوعی

2.  دکتر عبدالعلی فرزاد          

3.  دکتر ناصر ثقه الاسلامی

4.  دکتر محمدحسن نشاطی          

5.  دکتر علیرضا موحدیان    

6.  دکتراحمد قائم مقامی

7.  مهندس محمد فاضل نسب   

8. حجه الاسلام والمسلمین غلام نبی گلستانی    

9. دکتر  امین رضا کمالیان
 

(۰) دیدگاه