رئیس موسسه

۱۳۷۱۹ بازدید
رئیس موسسه

 دکتر سید حسین نوعی

رئیس مؤسسه با پیشنهاد هیات امنا و تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود. تهیه برنامه میان مدت و درازمدت مؤسسه و به تصویب رساندن آن در هیئت امنا، پیشنهاد و تصویب بودجه سالانه در هیات موسس و هیئت امنا، ارائه گزارش های عملکرد و اجرای مصوبات هیئت امنا از جمله وظایف رئیس مؤسسه است.
در حال حاضر ریاست مؤسسه را آقای دکتر سید حسین نوعی به عهده دارند. ایشان با درجه استادتمام پایه 37 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی بوده و در سال 1389 به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شدند. ایشان دارای سوابق متعدد علمی از جمله، تالیف و ترجمه 9 عنوان کتاب ، بیش از 130 مقاله در نشریات معتبر داخلی، بین المللی و کنفرانس ها، 15 طرح پژوهشی و کاربردی و ... می باشند. ایشان در حال حاضر نماینده روسای دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی استان خراسان رضوی می باشند

 

(۰) دیدگاه