مدیر پژوهشی

۱۱۸۶۱ بازدید
مدیر پژوهشی

دکتر علیرضا موحدیان

 

مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری زیر نظر رئیس مؤسسه فعالیت می نماید. مسئولیت راهبری شورای پژوهشی با مدیر پژوهشی میباشد.

 

دانلود فایل رزومه

(۰) دیدگاه