اطلاعیه آموزش درباره ترم تابستانی

۸۰۱ بازدید

دانشجویانی که مشغول گذراندن ترم تابستانی در موسسه هستند برای نظرسنجی درباره اساتید به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند. سیستم نظرسنجی تا پایان مرداد ماه باز خواهد بود.

(۰) دیدگاه