انتخاب دکتر نوعی بعنوان استاد نمونه کشوری

۱۴۴۷ بازدید

دکتر نوعی رییس  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری بعنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و لوح تقدیری از سوی دکتر احمدی نژاد، ریاست جمهوری اسلامی ایران به ایشان اهدا گردید.

بیستمین آئین نکوداشت  استاد نمونه کشوری با حضور دکتر احمدی نژاد رییس جمهور،  خانم دکتر سلطانخواه معاون فنآوری ریاست جمهوری ، دکتر دانشجو وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری ، خانم دکتر وحید دسنجردی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور جمعی از مقامات کشوری و روسای دانشگاههای کشور و استادان و محققان، شخصیت های علمی و فرهنگی در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه مورخ 20/2/89 برگزار گردید.

در این مراسم براساس ضوابط و دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از دکتر سید حسین نوعی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و رئیس دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان استاد نمونه کشوری  تقدیر شد.

 

 

 

 
 
 
 
فعالیت های پژوهشی دکتر نوعی شامل موارد زیر می باشد:
1 – تألیف و تصنیف کتاب با اولویت کتب درسی 7 مورد
2 –  تجدید چاپ کتاب همراه با تجدید نظر اساسی   2 مورد
3 – ترجمه کتاب تخصصی و آموزشی (درسی)   2 مورد
4 – نوآوری علمی معتبر (ثبت اختراع و ...)   2 مورد
5- انجام طرح های پژوهشی کاربرد، تولید و بومی سازی دانش و دانش افزایی  تخصصی  11 مورد
6 – انتشار مقاله درمجلات ISI  معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   14 مورد
7 – انتشار مقاله درمجلات معتبر علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   8 مورد
8 – انتشار مقاله درمجلات معتبر علمی- ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   5 مورد
9 – ارائه مقاله در مجامع علمی ملی و بین المللی  57 مورد
10 – استاد راهنمای کارشناسی ارشد   33 مورد
11 – استاد راهنمای دکتری    5 مورد
12- عضویت در مجامع داخلی و خارجی معتبر  4 مورد
13 - همکاری مؤثر در نشر دانش و انتشار مجله علمی (سردبیر و هیأت تحریریه)  5 مورد
(۰) دیدگاه