دانشجویان جدیدالورود کاردانی کامپیوتر نیمسال اول 90-89

۴۱۰ بازدید

با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان کاردانی کامپیوتر فنی و حرفه ای از 15/7/89خواهد بود، لذا شروع کلاس های دانشجویان فوق همزمان با دانشجویان کاردانی کامپیوتر فنی و حرفه ای در نیمه دوم مهرماه می باشد که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

(۰) دیدگاه