قابل توجه دانشجویان معماری ورودی مهر 89

۴۸۵ بازدید

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی مهر ماه 1389 گروه معماری دانشگاه اقبال لاهوری می رساند:
بر اساس مصوبه شورای گروه معماری مورخ 4/7/1389 :
1-کارگاه آشنایی دانشجویان ورودی جدید( کارگاه شماره 1) درروز یکشنبه مورخ 11/7/ 1389 از ساعت 8:30 الی 13 برگزار می گردد .
2- آزمون اسکیس جهت تعیین سطح دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 13/7/1389 از ساعت 9 الی 13 در محل ساختمان شماره 2 دانشگاه برگزار می گردد.
 توجه به نکات زیر توسط دانشجویان ضروری است:
الف- حضور در جلسات فوق الذکر و دریافت گواهینامه شرکت در دوره اجباری می باشد.
ب- ارائه گواهینامه شرکت در کارگاه شماره 1 جهت حضور در کلاسها ضروری می باشد .
ج- عدم حضور و یا عدم احراز شرایط قبولی در آزمون اسکیس به منزله حذف درس طراحی معماری 2  در ترم جاری می باشد
 

 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کاردانی ورودی مهر ماه 1389 گروه معماری دانشگاه اقبال لاهوری می رساند:
بر اساس مصوبه شورای گروه معماری مورخ 4/7/1389 :
کارگاه آشنایی دانشجویان ورودی جدید( کارگاه شماره 1) درروز   یکشنبه مورخ 11/7/ 1389 از ساعت 16الی 18 برگزار می گردد .

توجه به نکات زیر توسط دانشجویان ضروری است:
الف- حضور در جلسه فوق الذکر و دریافت گواهینامه شرکت در دوره اجباری می باشد.
ب- ارائه گواهینامه شرکت در کارگاه شماره 1 جهت حضور در کلاسها ضروری می باشد .
 

(۰) دیدگاه