برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود 89

۵۸۴ بازدید

زمان:یک شنبه 18/07/89 ساعت 9 صبح

مکان:بلوار وکیل آباد بلوار هنرستان روبروی هنرستان 11 موسسه فرهنگی موعود

نکته مهم : لازم به ذکر است راس ساعت 8صبح ، اتوبوس ها از مقابل ساختمان شماره یک آماده حرکت می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی ساختمان شماره یک موسسه مراجعه نمائید.

(۰) دیدگاه