اطلاعیه عدم پرداخت شهریه

۴۸۲ بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند در صورت عدم تسویه کامل شهریه تا مورخ 19 مهر 89 انتخاب واحد ایشان حذف و هرگونه مسئولیت ناشی از این امر به عده دانشجو خواهد بود.

با تشکر - واحد مالی

(۰) دیدگاه