موفقیت ارزنده در کنکور کارشناسی ارشد

۴۵۲ بازدید

بدین وسیله قبولی سرکار خانم مهسا شریعتی در مقطع کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه آزاد را تبریک می گوییم.

اعضای هیأت علمی گروه معماری و شورای آموزشی موسسه اقبال لاهوری

بدین وسیله قبولی سرکار خانم مهسا شریعتی در مقطع کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه آزاد را تبریک می گوییم.

اعضای هیأت علمی گروه معماری و شورای آموزشی موسسه اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه