اولین نشست توجیهی-پژوهشی روشمند سازی پایان نامه کارشناسی معماری

۴۴۱ بازدید

اولین نشست توجیهی-پژوهشی روشمند سازی پایان نامه کارشناسی معماری

اولین نشست توجیهی-پژوهشی روشمند سازی پایان نامه کارشناسی معماری

پنجشنبه 89/7/29 بوستان کوهسنگی - سالن همایش های مجموعه کودک آینده با حضور ریاست، معاونت و اعضای هیات علمی گروه معماری و جمعی از اساتید دانشگاههای کشور

* حضور دانشجویانی که واحد طرح نهایی و پایان نامه را اخذ کرده اند جهت دریافت گواهی حضور، الزامی است.

(۰) دیدگاه