پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد موسسه

۴۲۴ بازدید

شورای آموزشی پذیرفته شدن تعداد دیگری از دانشجویان موسسه را در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 تبریک گفته و موفقیت روز افزون آنان را از خداوند متعال خواستار است.

شورای آموزشی پذیرفته شدن تعداد دیگری از دانشجویان موسسه را در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 تبریک گفته و موفقیت روز افزون آنان را از خداوند متعال خواستار است.

1-      سرکار خانم مهندس مهسا شریعتی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد مشهد

2-      آقای مهندس مصطفی اسماعیل زاده  پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی ربتیک واحد علوم و تحقیقات کرمان

3-      آقای مهندس امیر گودرزی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اصفهان

(۰) دیدگاه