انتصاب آقای مهندس محیط زاده به عنوان مسئول کارآموزی دانشجویان

۲۷۶ بازدید

همکار گرامی جناب آقای مهندس محیط زاده
عضو محترم هیأت علمی گروه مکانیک

با اهداء سلام
احتراما بدینوسیله به عنوان مسئول کارآموزی دانشجویان موسسه و به مدت یک سال منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بکارگیری دانش خود و تشریک مساعی با سایر همکاران در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

و من الله التوفیق
ناصر ثقه الاسلامی
معاون آموزشی موسسه
 

(۰) دیدگاه