دریافت کارت دانشجویی

۲۶۲ بازدید

دانشجویان جدیدالورود 89 جهت دریافت کارت الکترونیک خود از 15 الی 21 مهر به امور دانشجویی مراجعه نمایند ، لازم به ذکر است جهت دریافت کارت الکترونیک ارائه کارت موقت ضروری میباشد ،همچنین برای شارژ غذا بهمراه داشتن مبلغ پنج هزار تومان الزامی است

(۰) دیدگاه