هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری

۲۱۹ بازدید

با عنایت به اینکه هفته پژوهش و فناوری در دیماه سال جاری برگزار می شود ، اعضای ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان توسط دکتر صلاحی استاندار محترم منصوب شدند. قابل ذکر است که دکتر نوعی به عنوان نماینده موسسات غیردولتی و غیر انتفاعی در این ستاد حضور دارند.

 

(۰) دیدگاه