هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

۳۱۰ بازدید

آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
 بر شما دوستداران کتاب و کتابخوانی گرامی باد
شعار هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ‌:
« مطالعه،‌ اندیشه، فرزانگی »
 
 

روزهای هجدهمین دوره هفته کتاب نامگذاری شد

یکشنبه 23 آبان شعار "کتاب، قرآن، عترت، پدیدآورندگان و خادمان نشر" و شعار فرعی "وحدت حول محور قرآن و عترت" نامگذاری شده است.
عنوان "کتاب، خانواده، کودک، دانش آموز و مدرسه" و شعار فرعی " دوستی با کتاب، اهدای کتاب" برای روز دوشنبه 24 آبان انتخاب شده است.
سه شنبه 25 آبان شعار " کتاب ایران در جهان و توسعه نشر بین الملل" و شعار فرعی " مؤلف ایرانی، انتشار جهانی" برای این روز برگزیده شده است.
شعار "کتاب، حوزه ، دانشگاه، تولید علم و جنبش نرم افرازی" و شعار فرعی "بصیرت و مقابله با جنگ نرم" بر روز چهارشنبه 26 آبان نامگذاری شده است.
 پنجشنبه 27 آبان روز "کتاب، کتابدار، کتابخانه، گنجینه، ادبیات و شعر" با شعار فرعی "کتاب برای همه، همه برای کتاب" برپا می شود.
جمعه 28 آبان شعار "کتاب، مسجد، بسیج و فرهنگ پایداری" و شعار فرعی "ظهور برگها و کتاب انتظار" برای این روز انتخاب شده است.
 " کتاب، شهر، توسعه، صنعت و کشاورزی" و شعار فرعی "کتاب در سبد خانوار" عناوینی هستند که برای روز شنبه 29 آبان برگزیده شده است.
یکشنبه 30 آبان آخرین روز از هفته کتاب با شعار " کتاب، رسانه، ورزش، تربیت، عفاف" و شعار فرعی " رسانه پیام آور نشاط و آگاهی"
 

(۰) دیدگاه