تقدیر و تشکر از همیاران کتابخانه

۳۴۰ بازدید

کتابخانه  موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد ، ضمن تبریک به مناسبت  آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از افراد ذیل اعلام میدارد :
-    جناب آقای دکتر نوعی  به خاطر اهدای صدها عنوان کتاب  و جزوه  
-    جناب آقای دکتر ثقه الاسلامی به خاطر اهدای دهها عنوان کتاب  
-    جناب آقای مهندس فاضل نسب به خاطر اهدای دهها عنوان کتاب  
-    جناب آقای مهندس بروجردی به خاطر اهدای دهها عنوان کتاب  
-    جناب آقای دکتر قیامی ، به خاطر همکاری  مستمر با کتابخانه  جهت غنی سازی  منابع  کتابخانه
-    جناب آقای سید پوریا حنفی ، به خاطر همکاری مستمر با کتابخانه  جهت غنی سازی  منابع  کتابخانه  و اهدای کتاب
-    دانشجویان  فرهیخته  آقایان سجاد گرامی ، احسان وکیلی  و محسن فروزانیان به  خاطر اهدای  کتاب  

 

(۰) دیدگاه