جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه

۲۴۸ بازدید


جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه با دانشجویان گروه آموزشی الکترونیک باحضور: رئیس، معاون آموزشی ، معاون دانشجویی و مدیر گروه زمان:12/2/90 ساعت :18 مکان: سالن اجتماعات ساختمان شماره 1

(۰) دیدگاه