کسب مقام اول در مسابقات شطرنج

۲۱۶ بازدید

کسب مقام اول  در مسابقات  شطرنج بین  موسسات آموزش عالی غیر دولتی توسط دانشجوی گرامی سرکار خانم مریم انصاری
 

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه