کسب مقام سوم تیمی در سومین دوره مسابقات فوتسال

۲۵۱ بازدید

کسب مقام سوم تیمی،در سومین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  مشهد ،فروردین  1390توسط دانشجویان موسسه به سرپرستی جناب آقای رضازاده گلی مربی محترم تربیت بدنی
 

 

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه