کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات سازه ماکارونی شرق کشور

۲۷۰ بازدید

کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات سازه ماکارونی شرق کشور توسط دانشجوی گرامی کاردانی عمران آقای محمدرضا شارعی امرغان (8810061068)و دانشجویان مهندسی تکنولوژ‍ی عمران آقایان حسن صالحی (شماره دانشجویی 89101155035) و محمد جواد قنبری ابرده (8910155038)

 

 

 

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه