جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه با دانشجویان الکترونیک

۳۹۷ بازدید

جلسه هم اندیشی مسئولین دانشگاه با دانشجویان گروه آموزشی الکترونیک در تاریخ 12/2/90 باحضور رئیس موسسه جناب آقای دکتر نوعی ،معاون آموزشی جناب آقای دکتر ثقه الاسلامی،
 معاون دانشجویی جناب آقای مهندس فاضل نسب  و مدیر گروه محترم آقای دکتر نبوی و چند تن از اساتید محترم گروه الکترونیک  در سالن اجتماعات ساختمان شماره 1 برگزار گردید. که در این جلسه پرسش و پاسخ ،دانشجویان مسائل و نظرات و پیشنهادات خود را با مسئولین محترم عنوان نمودند وتبادل نظر درخصوص بهبود مسائل آموزشی ودانشجویی صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه