شب شعر دانشجویی

۲۳۸ بازدید

با موضوعات زیر :
1 - بهار ، طبیعت وعظمت آفرینش
2 - بیان فضائل حضرت زهرا (س) وبزرگداشت مقام زن
3 - موضوع آزاد

زمان : شنبه 24/2/90 ساعت 18
      مکان : سلف سرویس ساختمان شماره1
نکته مهم : شاعران جوان دانشجو میتوانند شعرهای خود را تا تاریخ  20/2/ 90 به صورت حضوری  به واحد امور فرهنگی ویا واحد امور دانشجویی تحویل     ایمیل نمایند. farhangieqbal@gmail.Com دهند یا به    قابل ذکر است که شعرها باید تایب شده ، خوانا ، وهمراه بامشخصات شاعر (نام و نام   خانوادگی، شماره تلفن، نام دانشگاه و آدرس ایمیل) ارائه گردد.


 

(۰) دیدگاه