پخش فیلم های جذاب و دیدنی سینما

۲۱۳ بازدید

پخش فیلم های جذاب ودیدنی سینما
هر شنبه وچهارشنبه
ساعت : 10:30 الی12:30
مکان : سلف سرویس ساختمان شماره  1

 

 

نام فیلم

 

 

تاریخ برگزاری

 

 

دموکراسی در روز روشن

 

 

چهارشنبه 21/2/90- ساعت 10:30

طلا ومس

 

شنبه  24/2/90 ساعت 10:30

ملک سلیمان

 

چهارشنبه 28/2/90 ساعت 10:30

دموکراسی در روز روشن

شنبه 31/2/90 ساعت   10:30

 

  

واحد فرهنگی - موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه