ثبت نام اردوی فرهنگی تفریحی نیشابور

۲۴۲ بازدید

 دانشجویانی که تاکنون موفق به  ثبت نام در اردوی یک روزه به نیشابور نشده اند می توانند تاچهارشنبه  مورخ  28/2 /90 به واحد فرهنگی یا دانشجویی ویا بسیج مراجعه نمایند .

روز اردو 30/2/90 میباشد .
 

(۰) دیدگاه