چاپ کتاب مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics

۳۵۰ بازدید

نویسنده/مؤلف:  دکترناصر ثقه‌الاسلامی، مهندس احمد اخوت، مهندس محمدعلی حاج‌عسگرخانی، مهندس بهاره تنهایی

تاریخ چاپ: تیر 90

(۰) دیدگاه