چاپ کتاب طراحی مبدل‌های حرارتی با نرم‌افزار Fluent: اصول و کاربرد

۲۵۸ بازدید

مترجم/مؤلف: دکتر ناصر ثقة‌الاسلامی، مهندس مرتضی خوشوقت، مهندس حسن زارع

(۰) دیدگاه