ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی ICNC

۲۷۹ بازدید

 

مقاله  آقای مهندس عزیزی عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با عنوان " یک روش نوین در سیستم بازشناسی هویت از طریق عنبیه" در کنفرانس بین المللی ICNC   در کشور پرتغال ارائه گردید.

 

 

دریافت مقاله کامل

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه