آغاز ثبت نام پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی سال تحصیلی 90-91

۲۱۷ بازدید


 دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سایت نها د رهبری به آدرس

www.nahad.ir

  ازطریق اینترنت ثبت نام نمایند   سپس مدارک زیر را به واحد فرهنگی واقع در ساختمان شماره 1 ارائه  دهند .
1- اصل پرینت فرم ثبت نام اینترنتی که توسط دانشجوی داوطلب تکمیل وتایید شده است .
2- اصل وکپی عقدنامه ( صفحات ثبت تاریخ عقد ، مشخصات زوجین ومهریه )
3- اصل وکپی شناسنامه زوجین
4- اصل و کپی کارت  دانشجویی   
5- اصل وکپی  کارت ملی زوجین

 

(۰) دیدگاه