آئین نامه مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۲۲۵ بازدید

مشاوره به طور کلی پدیده نوظهوری نیست وانسان در هر عصری به نحوی از آن بهره برده است اما امروز ه به عنوان یک فعالیت تخصصی به عنوان قلب راهنمایی ، نیازمند به تخصص وآموزشهای ویژه است . در اسلام نیز مشاوره ومشورت از ارکان مهم تصمیم گیری است وجامعه ای که مشورت در آن حاکم نباشد رو به سقوط وتباهی است در نگاه اسلام مشاوره باعث رشد و انتخاب راه درست ونجات انسان است وکسی که در امور فردی و اجتماعی خود با دیگران مشورت نکند گرفتار پشیمانی وندامت خواهد شد .
امام علی ( ع) در این رابطه می فرماید : جز با مشورت به راه راست نتوان دست یافت ودر جای دیگر می فرماید : آن کس با صاحبان خرد ناب مشورت نماید به راه درست راهنمایی می گردد. مشاوره رابطه ای است که در آن مراجع می تواند به بررسی خودش پرداخته ،  خود را درک کند ودر نتیجه به حداکثر بهره برداری  از استعدادها ی خود نزدیک شده به صورت فردی مستقل وبا احساس مسئولیت در آید . مشاوره برای آن است تافرد  از گذشته عبرت بگیرد ، در حال زندگی وبرای آینده برنامه ریزی کند . امروزه مشاوره از مسائل مهم آموزش عالی کشورمان شده است که خود ناشی از فرآیند افزایش تعداددانشجویان و رشد  فن آوری ( تکنولوژی ) در زندگی است .  
دانشگاهها و محیط‌های دانشجویی که در برگیرنده بخش قابل ملاحظه‌ای از نخبگان و فرهیختگان جوان جامعه می‌باشند همسو با فضای در حال گذار موجود ، درگیر چالشها و دگرگونیهایی گردیده‌اند. از این‌رو حمایت ذهنی ، روانی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاهیان نیازمند آموزش فرهنگ گفتگو ، تفکر انتقادی و ایجاد مهارتها و توانمندیهایی برای تصمیم‌گیری آگاهانه ، مقابله با استرسها و هیجانهای روزمره ، افزایش خودکارآمدی ، برقراری ارتباط مؤثر و سایر تواناییهای روانی اجتماعی می‌باشد. بنابراین لازم است در کنار پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ، در جهت ارتقای سطح بهداشت روان فردی و اجتماعی دانشجویان و سایر دانشگاهیان که در تعامل و ارتباط متقابل با دانشجویان قرار دارند گام‌های مؤثری برداشته شود.
دانشجویان دانشگاهها به لحاظ حساسیت دوران رشد و شرایط بحرانی این برهه از زندگی ، به ویژه در سالهای اول ورود به دانشگاه ، فشارها و ناراحتیهای بیشتری را تجربه می‌کنند که از آن جمله می‌توان به گسستن از زندگی قبلی در خانواده ، ورود به زندگی دانشجویی و نیاز به سازگاری با محیط دانشگاه و خوابگاه ، مدیریت مسائل معیشتی ، تحصیلی و عاطفی اشاره کرد. سایر کارکنان دانشگاهها که با قشر دانشجویی در ارتباط مستقیم قرار دارند نیز به نوبه خود در افزایش و تشدید یا کاهش و ترمیم مشکلات ویژه دانشجویان سهیم می‌باشند و لذا دانشجویان و دانشگاهیان نیازمند بذل توجه خاص می‌باشند. با عنایت به مسائل و مشکلات و دغدغه‌های جامعه دانشگاهی ، ضرورت تأسیس مرکزی به منظور تأمین ، توسعه بهداشت روانی در فضای دانشگاهها و ارائه مداخلات پیشگیرانه،مشاوره‌ای و درمانی ،آشکارمی‌گردد.
در این راستا مرکز مشاوره دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به عنوان متولی بهداشت روان در چارچوب این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد..
 

اهداف
اهداف مرکز مشاوره دانشجویی بطور کلی پیشگیری از آسیبهای روانی ،  اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشگاهیان می‌باشد. در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از :
1- ارتقای سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی
2-راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود
3-راهنمایی دانشجو در تصمیم‌گیری آگاهانه ، عاقلانه و حسن انتخاب
4- راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج
5-افزایش سازگاری مؤثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
6- پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی – رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی.
7- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین‌کننده روابط استاد – دانشجو یا کارکنان.وظایف مرکز مشاوره دانشجویی
1- بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه‌ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها ، هدایت تحصیلی و حرفه‌ای دانشجویان
2- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان در مورد مسائل روانی – اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روانشناسی ، مشاوره ، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی
3- تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب‌زا
4- ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل ، خانواده ، ازدواج ، شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان
5- برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان
6- مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی ، بهبود روابط اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی
7- جمع‌بندی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه در ابعاد روانی – اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام‌شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم
8- برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقای بهداشت روانی آنها
9- ارائه نظرات کارشناسی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان به مسئولان دانشگاه و وزارت متبوع
10- شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت
11- جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی
 

 

وظایف شورای برنامه ریزی مرگز مشاوره دانشجویی
" شورای برنامه‌ریزی مرکز مشاوره دانشجویی " موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با ترکیب وشرح وظایف زیر تشکیل می شود .  1-  مشخص کردن راهبردهای اساسی وچشم انداز 5 ساله واحد مشاوره
 2-  تصویب برنامه‌های واحد مشاوره  
  3-  نظارت بر حسن اجرا
 4-  ارزیابی فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه
5-  تخصیص منابع انسانی و مالی مربوط به واحد مشاوره
6-  ارسال گزارش فعالیتهای انجام شده به واحد مشاوره وزارت علوم
 7- تایید صلاحیت  مشاوران متخصص گزینش شده   توسط مسئول واحد مشاوره     .
ارکان شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری :

•    معاون دانشجویی
•    مدیر کل امور فرهنگی
•    مدیر کل خدمات آموزشی
•    مسئول واحد مشاوره
•    مسئول  امور فرهنگی  
•    مسئول امور دانشجویی
•    کارشناس دانشجویی
•    دو نفر متخصص در مشاوره و روانشناسی ( یک خانم ویک آقا )

-    اعضای  شورای مرکزی  برنامه ریزی مشاوره موسسه ،  با ابلاغیه  رییس دانشگاه شروع به کار می کنند .
-    تصمیمات شورای برنامه‌ریزی مشاوره دانشجویی دانشگاه با نظر موافق اکثریت نسبی اعضا اتخاذ واعمال می گردد .
-    کلیه  مصوبات شورا در چارچوب  شرح وظایف ، قوانین واختیارات شورا  قابل ا جرا  و قانونی می باشد.  
-    مسئول مرکز مشاوره دانشجویی از بین یکی از  دو نفر از افراد متخصص در مشاوره به صورت موقتی  و با نظر موافق اکثریت نسبی  اعضا شورا  وحکم رییس دانشگاه  انتخاب می گردد.
-    مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره دانشگاه الزاماً باید از بین متخصصین مجرب در رشته‌های مشاوره ، روانشناسی ، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی انتخاب شوند.
-    مشاوران ومتخصصان با نظر موافق اکثریت نسبی  اعضا«  شورای برنامه ریزی مشاوره» وحکم رییس دانشگاه  انتخاب می گردد.
-    لازم است مرکز مشاوره جهت ارائه خدمات مشاوره و روان‌درمانی از متخصصان زن و مرد به اندازه ضرورت  استفاده نماید.
-    بودجه مرکز مشاوره دانشجویی از محل بودجه سالانه دانشگاه که به صورت مستقل پیش‌بینی می‌شود ، تأمین می‌گردد.
-    لازم است برای  مشاوره یا روان درمانی خواهران دانشجو ، مشاور یا روانشناس خانم و برای برادران دانشجو از مشاوران آقا استفاده شود .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه