شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره

۲۶۰ بازدید

جناب آقای دکتر سیدحسین نوعی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری طی احکام جداگانه اعضای شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری را منصوب نمودند.

اعضای شورای مشاوره عبارتند از :

- آقای مهندس محمد فاضل نسب معاون محترم دانشجویی و مدیر طرح و برنامه

- جناب حجه الاسلام گلستانی مشاور عالی و مدیر محترم امور فرهنگی

- آقای دکتر محمدحسن نشاطی مدیر محترم خدمات آموزشی

- سرکار خانم علی نژاد کارشناس محترم امور فرهنگی

- سرکار خانم صابری کارشناس محترم امور دانشجویی

- آقای جواد گلستانی  کارشناس محترم امور دانشجویی

 

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه