ثبت نام در کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی با ارائه گواهی نامه

۲۲۳ بازدید

·     آیا می دانید چگونه بر خشم وعصبانیت خود غلبه کنید ؟
·    آیا به هنگام درس خواندن ، امتحان دادن وبرخورد با موانع دچار استرس می شوید ؟ با استرس های خود چگونه برخورد می­کنید؟
·    چقدر خودتان را می شناسید ؟
·    چقدر در برقراری ارتباطات موثر با خانواده ، دوستان و جامعه موفق عمل می کنید ؟

دانشجویان عزیزی که دوست دارند مهارتهای زندگی خود را ارتقا دهند ، می توانند در کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی با اساتید مجرب شرکت نمایند.
نکته 1 : به دلیل ظرفیت محدود ، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
نکته 2: به دانشجویانی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانند گواهینامه معتبر از طرف سازمان بهزیستی اعطا می گردد.
مهلت ثبت نام : تا 15/12/90
جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه نمایید.
 

 

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه