ملاک های مورد توجه در انتخاب از دیدگاه امام خمینی ( ره )

۳۳۳ بازدید

امام خمینی(ره )  : عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست . در روز  تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید وآرای خود را در آنها بریزید .امید است ملت مبارز ومتعهد ، با مطالعه ی  دقیق در سوابق اشخاص وگروه ها ، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام وقانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند ، وبه حسن   سابقه وتعهد به قوانین اسلام وخیرخواهی امت ، معروف وموصوف باشند .
باید توجه داشت که هدف از انتخاب در نهایت ، حفظ اسلام است . 

 

 

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه