اهدای احکام اعضای انجمن علمی برق

۲۱۲ بازدید

اهدای احکام اعضای  انجمن علمی برق  با حضور جناب آقای مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی و جناب آقای دکترنبوی   مدیر گروه محترم برق  :

مشروح خبر: پس از اعلام اعضای پیشنهادی انجمن علمی گروه آموزشی برق و برگزاری رای گیری  و اعلام نتایج جلسه جهت اهدا احکام اعضای انجمن علمی برق  در روز چهارشنبه 24/12/90ساعت 12 به مدت 120 دقیقه در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.


حاضرین جلسه:

1-    معاون محترم دانشجویی آقای مهندس فاضل نسب

2-    مدیر گروه محترم برق  جناب آقای دکترنبوی

3-    مسئول امور دانشجویی خانم مهندس  صابری

4-    اعضای شورای انجمن علمی گروه آموزشی برق

 

اهم موضوعات مطرح شده در جلسه:

آقای مهندس فاضل نسب در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی وپژوهشی و تشکیل کمیته های مربوطه و شاخه دانشجویی انجمن مهندسین برق والکترونیک کشور و وبلاگ انجمن علمی برق  مطالبی را بیان نمودند .

جناب دکتر نبوی  مدیر گروه محترم تاکید بر برگزاری کارگاه های آموزشی  سخت افزار و دوره تعمیر موبایل و ارتباط با صنعت و بازدید از مراکز صنعتی، گذراندن دوره کار آموزی  دانشجویان تاکید نمودند.

 

 

(۰) دیدگاه