اطلاعیه ورزشی فوتسال

۲۷۲ بازدید

از دانشجویان علاقه مند به رشته ورزشی فوتسال دعوت میشود جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه فرمایند .

مهلت ثبت نام : پایان روز کاری شنبه  مورخه دوم اردیبهشت ماه

(۰) دیدگاه