دریافت کارت دانشجویی

۱۸۹ بازدید

 

قابل توجه کلیه دانشجویان جهت دریافت کارت دانشجویی به واحد دانشجویی مراجعه نمایید.

مهلت مراجعه:14/2/91

ساعات مراجعه:12-8

(۰) دیدگاه