جلسه هم اندیشی با دانشجویان علاقه مند به ورزش فوتسال

۱۸۸ بازدید

جلسه هم اندیشی با دانشجویان علاقه مند  به ورزش فوتسال

زمان : بیست و نهم فروردین سال 91

مکان : دفتر مدیریت دانشگاه

بمنظور گسترش ورزش فوتسال در بین دانشجویان ،در نشستی دوستانه ،دانشجویان علاقه مند به ورزش فوتسال پیشنهادات خودرا با مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی مطرح نمودند که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کمیته ورزشی فوتسال با ترکیب ذیل نسبت به تهیه تقویم ورزشی وبرگزاری مسابقات در این رشته ورزشی اقدام نمایند.

ترکیب کمیته ورزشی فوتسال:

1-کارشناس امور دانشجویی آقای جواد گلستانی به عنوان نماینده معاون محترم دانشجویی

2- از هر یک از گروه های آموزشی (عمران،مکانیک ،معماری ،برق،کامپیوتر و رباتیک )یک نفر دانشجوی علاقمند به ورزش فوتسال

(۰) دیدگاه