کمیته ورزشی فوتسال موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری رسما فعالیت خود را آغاز کرد .

۲۵۲ بازدید

کمیته ورزشی فوتسال موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری رسما فعالیت خود را آغاز کرد .

زمان: بیست و نهم فروردین سال 91

مکان : امور دانشجویی

اعضای منتخب کمیته ورزشی فوتسال اولین جلسه خود را در حضور آقای مهندس فاضل نسب معاون محترم دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تشکیل دادند.

در این جلسه پیشنهادات مفیدی توسط دانشجویان عضو کمیته ورزشی فوتسال ارائه گردید که مقرر شد پیشنهادات فوق در قالب تقویم ورزشی پیشنهاد گردد تا نسبت به تامین منابع لازم اقدام صورت گیرد

نهایتا دبیر اول کمیته ورزشی فوتسال آقای خوشرو دانشجوی رشته الکترونیک و دبیر دوم آقای حسن طلابیگی دانشجوی رشته کامپیوتر انتخاب شدند .

(۰) دیدگاه