برگزاری مسابقات فوتسال موسسه اموزش عالی اقبال لاهوری

۲۴۲ بازدید

برگزاری مسابقات فوتسال  موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

زمان: سی و یکم فروردین ماه سال 91

مکان: امور دانشجویی

در سومین جلسه کمیته ورزشی فوتسال تصمیمات ذیل اتخاذ شده و به معاونت محترم دانشجویی پیشنهاد گردید .

برگزاری مسابقه فوتسال در 30جلسه با حضور 16 تیم بر نامه ریزی شد که ازهر رشته آموزشی دو تیم ثبت نام می گردد.

ضمنا در این جلسه بودجه بندی مسابقات انجام شد.

(۰) دیدگاه